Over Niwibi

Ik ben Nicole. Nicole Wilhelmina Bijl om precies te zijn. Pedagoog en eigenaar van Niwibi.

Ik ben een gedreven en enthousiaste professional. Mijn hart ligt bij jongeren: hun leefwereld, hun ontwikkeling, hun mogelijkheden en kansen, maar ook hun risico’s en moeilijkheden.

 

Ik heb 18 jaar lang gewerkt bij gemeente Gouda op het gebied van veiligheid, maar heb zo nauw samengewerkt met andere partijen dat ik veel organisaties goed ken. Ik ken de wereld van bestuur en strategie en de wereld van uitvoering en direct betrokken professionals.

Bijna vanaf het begin dat de aanpak jeugdgroepen landelijk ingebed werd, ben ik betrokken bij het vormgeven van beleid daarop. Ik stap daarbij graag de uitvoering in. Heel praktisch door met wijkagenten en jongerenwerkers om tafel te gaan en samen een beeld te krijgen, een richting te bepalen en een plan uit te voeren. Door met zorgpartners, coaches, onderwijs te kijken welke strategie en aanpak het best past bij individuele jongeren. Ik vraag door, ik betrek en ik trek aan touwtjes waar nodig. Ik geloof niet in het verbeteren van beleid door woorden mooier te formuleren of dat wat goed loopt nog verder aan te passen: ik geloof in verbeteren van beleid door in direct contact met betrokken professionals en bestuurders uit te diepen wat nodig is voor verbeteringen.

 

Ik zat volop in de jeugdveiligheid toen de media de weg naar Gouda wist te vinden, leerde razendsnel wie waar welk belang had en hoe te manoeuvreren tussen eigen beleid, uit de context gerukte berichten, spierballentaal en dat wat de professionals, jongeren en de stad echt nodig hadden.

 

Al gauw zag ik in dat onduidelijkheden, verwachtingen en niet samenkomende afspraken leidde tot verspilde energie en soms zelfs frustratie bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat het anders kan heb ik onder andere bewezen door de opdracht van het jongerenwerk veel scherper te formuleren: passend bij wat de doelgroep nodig heeft en met recht aan de organisatie die het moet uitvoeren.

 

Ik denk graag mee met de uitvoering van jongerenwerk. Hoe maak je activiteiten passend, draag je bij aan iets waardevols. Ik zie mogelijkheden om het jongerenwerk niet op zichzelf te laten opereren, maar te verbinden aan partners en beleid.

 

De laatste jaren ben ik ook meer bezig met preventie en scholen. Samen met onderwijs en jongerenwerk heb ik een onderwijsopvangvoorziening (loods15) neergezet die jongeren helpt met het vinden van talenten en een juiste plek binnen school en werk. Met scholen kijk ik ook hoe we de leefwereld van de jongere binnen en buiten de school kunnen verbinden, hoe we elkaar kunnen versterken en kunnen zorgen dat een risicojongere niet afglijdt of uit beeld raakt.

 

Aanwas voorkomen en preventie klinkt logisch maar is best lastig. Bij preventie valt de directe urgentie die het veiligheidsdomein kent weg. Er komen andere partijen in beeld. Partners met een andere bril dan de veiligheidspartners. Maar ik zie mooie dingen ontstaan door het vinden van de gezamenlijkheid, het verbinden in praktijk en in overleggen. Bijvoorbeeld doordat er een structuur is  opgezet waarin partners van zorg, veiligheid en onderwijs gezamenlijk casuïstiek op risicojongeren kunnen oppakken.  En het is niet alleen waardevol dat die structuur staat, maar ook dat het onderling meer betrokkenheid geeft.  Zoals een hulpverlener tussen neus en lippen opmerkte: hierdoor neem ik veel makkelijker contact op met anderen om even te sparren…

 

Of ik nu werk met jongeren, met professionals, iets opzet voor de uitvoering of een beleidsplan uitstippel, mijn kritisch-analytische blik, mijn verbindend vermogen en mijn betrokkenheid bij de inhoud neem ik mee voor het uitzetten van de juiste oplossingen en plannen. Pas als je weet wat het probleem is en voor wie het een probleem is, kun je ook met de juiste oplossing komen