Projecten

 

PROJECTEN 2022

 

Aanpak jaarwisseling 2021-2022 in Breda: begeleiding van de totaal-aanpak waarbij alle betrokkenen goed in stelling zijn gebracht. Op basis van die bevindingen is een praktisch advies gegeven voor een aanpak voor de aankomende jaren.

 

Opdracht jongerenwerk vanuit het team veiligheid Breda: het formuleren van een sterke opdracht voor het jongerenwerk, passend bij de actuele situatie en met de gemeente in de regierol.

 

Onderzoek naar drugsgebruik onder schoolgaande jeugd: met een team bevlogen professionals onderzoek gedaan naar het drugsgebruik van schoolgaande jongeren in de gemeente Uithoorn.

https://www.bureaubervoets.nl/wp-content/uploads/2022/09/Drugshandel-en-schoolgaande-jeugd-in-Uithoorn-25-aug-2022-2.pdf

 

Projectplan Ontmoetingsplekken voor jongeren in gemeente Hoeksche Waard: het realiseren van ontmoetingsplekken voor jongeren in de openbare ruimte is een project waar veel bij komt kijken. Met een nieuwe projectopzet en het begeleiden van het project is er weer nieuwe energie gecreëerd. De eerste resultaten zijn inmiddels behaald.

https://www.hoekschnieuws.nl/2022/11/17/nieuwe-ontmoetingsplek-voor-jongeren-in-zuid-beijerland-geopend/

 

Preventie met Gezag: het ministerie van J&V wil met het nationaal programma veiligheid en leefbaarheid onder andere steviger inzetten op het voorkomen van jonge aanwas. Een wijkgerichte aanpak met oog voor toekomstperspectief en begrenzen.

Niwibi heeft voor gemeente Breda een programmalijn opgezet en de aanvraag geschreven. De middelen zijn inmiddels toegekend en de eerste stappen binnen het programma zijn gezet.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-b338d560857e5f1227939ee0e47ac14db6d6ee63/1/pdf/nationaal-programma-leefbaarheid-en-veiligheid.pdf

 

Niwibi heeft veel ervaring op onderstaande onderwerpen:

 

  • Jongerenwerk
  • Aanpak op jeugdcriminaliteit, jeugdoverlast en jeugdgroepen
  • Ketensamenwerking en regie binnen het veiligheidsdomein en sociaal domein
  • Preventie op risicogedrag van tieners en het voorkomen van aanwas
  • Onderwijs, dagbesteding en sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

 

Ook op andere vraagstukken met betrekking tot jongeren denkt Niwibi graag mee.

 

Nicole werkt samen met Dat Doen Wij ook: een organisatie met uitgebreide ervaring met probleemjongeren en probleembuurten en hoe hiermee om te gaan.